Verbouwing Koetshuis House of Rolf

Verbouwing Koetshuis House of Rolf | Studio Rolf i.s.m. Niek Wagemans

RVPHouseOfRolf (7)House of Rolf is een geslaagde verbouwing van een voormalig koetshuis uit 1895 in Utrecht die door Rolf Bruggink en Niek Wagemans rigoureus getransformeerd is in een spectaculaire woon- en werkruimte.

Het bijzondere is dat het complete interieur is opgetrokken uit materiaal van een naastgelegen slooppand.

Deze transformatie was een enorme puzzel met een geslaagd eindresultaat. “House of Rolf”  bewijst dat je van bouwafval iets heel moois kunt maken.

Ontstaansgeschiedenis:

Van kantoorbarak tot sculpturaal woonhuis

House of Rolf is een herbestemming van een voormalig Koetshuis uit 1895 in Utrecht. Het koetshuis is oorspronkelijk gebouwd in de achtertuin van een groot patriciërs huis, gelegen aan de statige Maliebaan. In 1955 is tussen de panden aan de Maliebaan en het koetshuis een groot houten kantoor noodgebouw gebouwd. Dit gebouw werd in eerste instantie als tijdelijke bouwwerk opgericht maar heeft er uiteindelijk 57 jaar gestaan.

Rond 2008 werden de kantoorpanden aan de maliebaan herstemd tot woningen. De kantoorbarak bleef echter ongebruikt leeg achter.

In 2011 heeft Rolf de kantoorbarak gekocht met als doel deze te slopen en het terrein rond het koetshuis her in te richten. De benodigde sloop van de kantoorbarak was aanleiding voor Rolf om het sloopmateriaal te gebruiken voor de bouw van een sculpturaal woonobject in het koetshuis.

Ruimtelijk Ontwerp

RVPHouseOfRolf (11)Het ruimtelijke ontwerp van het koetshuis met daarin het sculpturaal object in ‘House of Rolf’ is ontworpen door Rolf Bruggink in samenspraak met zijn vriendin Yffi van den Berg. Het koetshuis is een gemetselde rechthoekige ruimte van 15 bij 7 meter, met een hoogte van 5,5 meter. Het dak wordt gedragen door een vijftal spanten waardoor het geheel is verdeeld in 6 traveeën. Het ruimtelijke ontwerp is gebaseerd op deze structuur, het huis is opgedeeld in drie zones, ieder bestaande uit 2 traveeën.

De voorste zone is geheel leeg gelaten waardoor het oorspronkelijke koetshuis goed te ervaren is. In de middelste zone is een vrijstaand object gebouwd, dat zo is vormgegeven dat het vanaf de voorste zone zich als een vrijstaand object presenteert, je kunt er vanaf alle kanten zoveel mogelijk omheen kijken. Dit object herbergt de keuken, slaapkamer, toilet, douche, bad en een werkplek. 

Door de plaatsing van dit object in het midden ontstaat er in het huis een voor, midden en achtergedeelte. Het object heeft zowel een scheidende als een verbindende functie in het huis. In de achterste zone is een tweede object gebouwd, anders dan het middelste object, versmelt dit object in de derde zone juist aan het koetshuis en vormt samen met het object in het middendeel hiermee samen het sculpturale woonobject. In dit achterste deel ontstaat een intiemere woonruimte waarbij het object versmelt aan de achterste wand van het koetshuis. In deze achterwand is een nieuw groot panoramaraam gemaakt in de van oorsprong gesloten achtergevel. Dit is tevens de enige ingreep in het casco van het oorspronkelijke koetshuis.

De uitvoering

Rolf Bruggink heeft na het gereedkomen van het ruimtelijk ontwerp Niek Wagemans gevraagd om samen het project verder vorm te geven en de kantoorbarak te gebruiken voor de bouw van het sculpturaal object. Er zijn geen uitgewerkte tekeningen van het bouwplan gemaakt, alleen een maquette waarin het ruimtelijk ontwerp is weergegeven. Op basis van deze maquette is het ontwerp verder uitgewerkt door Rolf en Niek tijdens het bouwen en heeft het sculpturale object zijn uiteindelijke vorm gekregen.

De daarbij zelf geformuleerde doelstelling was om alle materialen van de barak te gebruiken, en ook alles op te maken, er mocht niets overblijven van de barak. Hierbij heeft ook de kachel meegeholpen aangezien het bouwen van het object twee jaar heeft geduurd en er in die periode nog geen centrale verwarming aanwezig was, de barak bestond grotendeels uit hout.

Niek Wagemans is gespecialiseerd in het vormgeven en bouwen met sloopafval, zowel architectonische objecten als meubels. Hierbij gaat hij op een zeer creatieve manier om met de beschikbare sloopmaterialen.

Transformatie

Dit project is een geslaagd voorbeeld van up-cyling van materialen, hergebruik en cradle to cradle. Hoewel deze aspecten een belangrijke rol spelen in het werk van Bruggink en Wagemans is dit voor Bruggink niet het belangrijkste aspect bij de bouw van dit huis. Voor hem speelt het begrip transformatie een belangrijkere rol, het concept, het beeld dat een bestaand gebouw transformeert in een geheel nieuwe verschijning fascineert hem.

Voor Wagemans speelt het hergebruik van afval juist wel een belangrijke rol. Materialen die door anderen als ‘afval’ en waardeloos worden bestempeld zijn voor Wagemans juist vaak waardevol. Hij probeert die kwaliteiten en schoonheid ervan juist zichtbaar te maken.

  • Fotograaf: Christel Derksen & Rolf Bruggink