Rietveldlezing 2013 Bouwen in de stad

Wanneer: zondag 27 januari 2013

Bouwen in de stad

In de derde editie van de tweejaarlijkse Rietveldlezing spreekt rijksbouwmeester Frits van Dongen over de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen.

Dit betreft niet alleen het hergebruik van oude gebouwen of de vernieuwing van stadswijken als Kanaleneiland en Ondiep, maar ook het op lege plekken toevoegen van nieuwbouw voor woningen, winkels en andere voorzieningen.

Bouwen in de bestaande stad gaat over gerichte en kleinschalige projecten die volgens Van Dongen vragen om nieuwe vormen van planning en ontwerp: geen van bovenaf opgelegde eindbeelden, maar wenkende perspectieven die aansluiten bij initiatieven van onderop.

Welke partijen kunnen betrokken worden, nu corporaties, ontwikkelaars en overheden een stap terug doen? Hoe dragen binnenstedelijke ontwikkelingen bij aan het verlangen naar een duurzame stad? Wat is nog de rol van architecten en stedenbouwkundigen?

In een aansluitende paneldiscussie onder leiding van Anco Schut wordt gesproken over de Utrechtse praktijk van binnenstedelijk bouwen. Speciale aandacht is er voor de voortgang van het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM). Hierin zijn voor Utrecht plekken benoemd waar de komende twintig jaar zes- tot tienduizend woningen gebouwd kunnen worden.

Over Frits van Dongen

Frits van Dongen is architect en directeur van Van Dongen-Koschuch Architecten. In 2011 werd hij benoemd tot rijksbouwmeester en sinds de zomer van 2012 is hij lid van het zogenoemde H-team – in het leven geroepen om te reflecteren op het actuele herbestemmingsvraagstuk. In Utrecht ontwierp Van Dongen het Cap Geminigebouw op kantorenpark Papendorp.

Paneldiscussie onder leiding van Anco Schut met wethouder Gilbert Isabella, projectontwikkelaar Rudy Stroink, stedenbouwkundige Herald Roelevink, adviseur Carel de Reus en Frits van Dongen.

  • Datum: 27 januari 2013, 15.00 uur
  • Locatie: Universiteitsbibliotheek, De Uithof, Heidelberglaan 3
  • Toegang: gratis
  • Wegens een beperkt aantal zitplaatsen is aanmelden verplicht

Inschrijven is niet meer mogelijk omdat de lezing al is geweest.