Hoeve Wielrevelt op landgoed Haarzuilens

Hoeve Wielrevelt op landgoed Haarzuilens | JDdV architecten

RVPSP2016-Hoeve-Welrevelt-21-LowResHoeve Wielrevelt is het resultaat van een zoektocht naar een balans in duurzaamheid, bruikbaarheid, financiële haalbaarheid en schoonheid. De oorspronkelijke Hoeve Wielrevelt is omgetoverd tot een eigentijds erf waar stadsbewoners van alles kunnen beleven, proeven, ruiken, en ontdekken in alle seizoenen van het jaar.

De hoeve is uitgebreid met een educatief centrum, een potstal, een Gasterij, een kantoor voor de boswachters van Natuurmonumenten, een werkschuur, een moestuin en een ruimte voor vrijwilligers en activiteiten.

Een nieuw type pleisterplaats tussen stad (Utrecht en vooral de groeiende wijk Leidsche Rijn) en platteland om de samenhang te ervaren tussen geschiedenis van het landgoed Haarzuilens, landbouw en natuur. Voor deze inspirerende kennismaking werkt Natuurmonumenten hier samen met lokale ondernemers.

Modulaire bouwdoos

RVPSP2016-Hoeve-Welrevelt-7-LowResDe nieuwe hoeve is zo opgezet dat de verschillende gebouwdelen samen het erf omsluiten. Schone activiteiten aan de ene zijde en mest en modder aan de ander zijde. De gebouwen zijn modulair ontworpen en daardoor heel flexibel in gebruik van ruimte en in tijd, makkelijk aanpasbaar, te koppelen of uit te breiden. De ruimtevraag kon daarmee worden beperkt door ruimten zoveel mogelijk efficiënt (gezamenlijk en flexibel) te gebruiken.

Een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame en dynamische bedrijfsvoering zodat minder rendabele maatschappelijke activiteiten kunnen worden gekoppeld aan commerciële activiteiten. Dit stelde hoge eisen aan de kosten- effectiviteit van het bouwen, de inrichting en de gebruiksmogelijkheden van de ruimten.

Qua opzet en constructie hebben de gebouwen dezelfde basis en maatvoering, maar per functie anders samengesteld uit onderdelen van de ‘bouwdoos’. Soms open en natuurlijk ventilerend, soms gesloten en goed isolerend. De constructie, de gevels en daken zijn vervaardigd van hout dat door Natuurmonumenten uit eigen bos is geselecteerd, gekapt, gedroogd en gezaagd.

Energie neutraal Hoeve Wielrevelt is volledig energieneutraal. De energievraag wordt geleverd door de energie daken. De panelen op de schuren wekken zowel stroom en warmte op. De warmte die niet meteen nodig is, wordt opgeslagen in een grote waterbuffers die in de grond zit onder de kapschuur. Ook de overtollige warmte die in de zomer teruggewonnen wordt uit de gebouwen wordt hierin opgeslagen waarmee een buffer wordt opgebouwd voor de wintermaanden als er minder zon is.

De oorspronkelijke boerderij Wielrevelt is karakteristiek voor zijn bouwperiode en kan worden getypeerd als een langhuistype. Door toepassing van een voordeur en luiken in de kenmerkende kleuren rood en wit, sluit het gebouw aan bij de bebouwing in Haarzuilens. De voorgevel is kenmerkend voor het boerderijtype (langhuisboerderij), waarbij symmetrie en gelijkmatige indeling maatgevend zijn. Dit zogenaamde agrarische lint wordt gekenmerkt door een open bebouwingsopzet, variatie in bebouwingstypen/architectuur en zicht op het achterliggende landschap.

De planopzet voor de ontwikkeling van deze locatie sluit ruimtelijk aan bij de karakteristiek van de Thematerweg en refereert aan het principe van een boerenerf. De gebouwvolumes, zowel in omvang als in architectuur, sluiten aan bij de bestaande boerderij. Alle gebouwen hebben een lineaire kaprichting haaks op de Thematerweg en zijn zo gepositioneerd dat een blijvend doorzicht naar het achterland is gegarandeerd.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten / Architect: JDdVarchitecten