Foto-expositie 25 jaar Rietveldprijs

Foto-expositie 25 jaar Rietveldprijs in stationsgebied
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Rietveldprijs hangt vanaf 16 december een foto-expositie 25 jaar Rietveldprijzen in Utrecht. Met deze14 panelen in het stationsgebied vragen wij de aandacht van de bewoners van Utrecht voor de projecten en architecten die de afgelopen jaren de Rietveldprijs hebben gewonnen. De Stichting Rietveldprijs wil de kwaliteit van de gebouwde omgeving bevorderen door middel van openbare discussie. De Rietveldprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een uitgevoerd project in de stad Utrecht, waarbij gelet wordt op de kwaliteit van het project zelf en de bijdrage aan de beleving en bruikbaarheid van de stad.

25 jaar Rietveldprijs
De Stichting Rietveldprijs bestaat 25 jaar. Met de uitreiking van de prijs in 1991 werd de eerste steen gelegd voor een traditie waarin de bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad Utrecht worden geanalyseerd, gefotografeerd en becommentarieerd. De dertien publicaties die de Stichting Rietveldprijs in de afgelopen 25 jaar het licht heeft laten zien, geven een onderbouwd betoog over die kwaliteit en inzicht in de recente geschiedenis van een zich snel ontwikkelende stad. De toekomst zal uitwijzen of Utrecht tijdens de grote schaalsprong waar we nu midden inzitten, haar unieke kwaliteiten kan behouden en vooral nieuwe kwaliteiten kan toevoegen. De Stichting Rietveldprijs is vastbesloten daar ook de komende 25 jaar aandacht aan te geven en aandacht voor te vragen.

Opening Fototentoonstelling

Officiële opening
Op vrijdag 13 januari vond de officiële opening van de foto-expositie 25 jaar Rietveldprijzen in Utrecht plaats door Wethouder Paulus Janssen.