Anne Frankschool

De nieuwbouw voor de Anne Frankschool maakt onderdeel uit van de ruimtelijke visie Transwijk Noord. In deze ruimtelijke visie wordt de zone waarin de nieuwbouw is gelegen omschreven als een zone die een intermediair vormt tussen het sportpark en woongebied en die bijdraagt aan de ruimtelijke samenhang in het gebied. Door de massaopbouw van de school wordt deze zicht- en fysieke relatie ondersteund.

school met patio’s
De onder- en bovenbouw van de school zijn zodanig geschakeld dat zij de gymzaal uit het zicht van de voorbijganger onttrekken en tevens een tweetal grote interne patio’s vormen die voor het onderwijs worden gebruikt. De gevels die grenzen aan de verkeersruimte en aan de patio’s bestaan volledig uit glas, hierdoor wordt de school overspoeld door natuurlijk daglicht. Overstekken zorgen ervoor dat direct zonlicht buiten wordt gehouden zodat de school niet onnodig opwarmt. De school heeft door zijn transparantie een zeer sterke binding tussen de binnen- en buitenruimten. Zo ontstaan rond de school verschillende pleinen, namelijk: plein voor de VVE, voor de onderbouw en voor de midden- en bovenbouw.

massivholz
Als hoofddraagconstructie voor de school wordt een on-Nederlands bouwmateriaal ingezet: kruislaaghout. Alle wanden, plafonds en de verdiepingsvloer worden gemaakt van kruislings verlijmd naaldhout. Dit zeer duurzame materiaal heeft verschillende eigenschappen die goed passen bij de functie van de school. Het hout geeft de school een hele warme uitstraling, het is vochtregulerend en heeft goede isolerende eigenschappen. Daarnaast heeft het voldoende massa om warmteacumulerend te werken wat zeer gunstig is voor het beheersen van het binnenklimaat.

JLM_3068

frisse school
Om een zo goed mogelijk binnenklimaat te creëren is er bij het ontwerp voor de Anne Frankschool veel aandacht voor de ventilatie, ruimteakoestiek en daglichttoetreding. Door het schuinoplopend dak hebben de lokalen extra veel volume met frisse lucht. De verse lucht wordt hoog in het lokaal op natuurlijke wijze binnengehaald waardoor tochtverschijnselen worden voorkomen. Licht stroomt via de patio’s en door de lichtstraat op de eerste verdieping naar binnen zodat er sprake is van een dubbele lichttoetreding. Er ontstaan hierdoor optimale omstandigheden om tot goede leerprestaties te komen.

gymzaal, ouderlokaal, VVE en BSO
De school heeft een aantal aanvullende wijkgerichte functies zoals een gymzaal, een ouderlokaal een VVE (vroeg en voortijdse educatie) en een BSO (buitenschoolse opvang). Deze functies zijn erop gericht om een breed pakket aan te kunnen bieden aan de ouders. Tevens brengt dit in de school veel flexibiliteit. Zo kan de BSO ruimte tijdens schooltijd door de school worden gebruikt en de gymzaal na schooltijd door de BSO.

JLM_3199

Architect: Mecanoo

Foto’s: John Lewis Marshall

Reageer

Plaats hier je bericht. Dank je!