Bestuursleden

Pieter Hooimeijer

Pieter Hooimeijer

Voorzitter Pieter Hooimeijer is hoogleraar Sociale Geografie en Demografie aan de Universiteit Utrecht en lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de gevolgen van individualisering en vergrijzing voor de woning- markt en werd hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek en onderwijs gaan over de rol van maatschappelijke veranderingen in de stedelijke bevolkings- ontwikkeling in Nederland, China en Afrika.

Rianca Verduin

Secretaris Rianca Verduin is sinds 2009 werkzaam bij Copijn Tuin en Landschapsarchitecten, Boomspecialisten en Groenaanleg en beheer. Ze is daar verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. Ze leerde de stad Utrecht kennen tijdens haar studie commerciële economie. Na haar studie heeft ze diverse functies in het bedrijfsleven en bij non-profit organisaties vervuld. Voor de stichting richt Rianca zich als allround communicatie specialist naast de secretaris-werkzaamheden vooral op de website en social media.  

Danny Wijnbelt

Danny Wijnbelt

Penningmeester Danny Wijnbelt leerde de stad Utrecht kennen tijdens de studie Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1995 is Danny werkzaam in de stedelijke ontwikkeling. Eerst als adviseur bij Akro Consult, daarna als ontwikkelaar bij Portaal in Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Van 2008 - 2014 was Danny directeur van de projectontwikkelingstak van stichting Mitros, waar hij betrokken was bij de verbetering van de Utrechtse wijken Ondiep, Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen. Vanaf eind 2014 werkt Danny als Directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard in Amsterdam.

Manon van der Wiel

Bestuurslid

Manon van der Wiel studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt als secretaris van de Commissie Welstand en Monumenten bij de gemeente Utrecht. Manon is voorzitter van de Werkgroep Open Monumentendag Utrecht, en van 1995 tot 1999 was zij coördinator van architectuurcentrum Aorta en verantwoordelijk voor de programmering: tentoonstellingen, publicaties, debatten en lezingen.

Mark Hendriks

Mark Hendriks

Bestuurslid Mark Hendriks is journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hij is onder meer redacteur bij vaktijdschrift Blauwe Kamer en gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. In 2010 verscheen van zijn hand een boek over het Maximapark in Leidsche Rijn. Mark studeerde ruimtelijke planning aan Wageningen Universiteit.

Mascha van Damme

Mascha van Damme

Bestuurslid

Mascha van Damme studeerde architectuurgeschiedenis in Utrecht met als bijvak restauratiekunde aan de TU Delft. Ze werkte bij het NAi, architectuurcentrum Aorta en Van Hoogevest Architecten. Al jaren doet Mascha freelance opdrachten: ze schrijft artikelen en boeken, organiseert tentoonstellingen en doet onderzoek. Sinds enige jaren werkt ze bij Het Oversticht in Overijssel. Met Mark Hendriks is Mascha verantwoordelijk voor de tweejaarlijkse publicatie.

Reinier Schat

Reinier Schat

Bestuurslid

Reinier Schat – een van de oprichters van de Rietveldprijs – studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en planologie aan de Universiteit van Amsterdam en was betrokken bij stadsvernieuwing en huurdersacties in Utrecht. Reinier werkte als onderzoeker en planoloog bij verschillende instanties. Bij de provincie Flevoland werkte hij aan de zogenaamde schaalsprong Almere. Momenteel is Reinier zelfstandig adviseur en publicist.